RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:
1. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”
58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 27
NIP 8842619649 Regon 020490767
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu UKS „GRYF” Świdnica.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezes UKS „GRYF” Świdnica, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.
Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzanie przez klub UKS „GRYF” Świdnica, dane osobowe członków klubu UKS „GRYF” Świdnica oraz kandydatów na członków klubu UKS „GRYF” Świdnica, pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych klubu UKS „GRYF” Świdnica, jest dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS „GRYF” Świdnica. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS „GRYF” Świdnica. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS „GRYF” Świdnica, albo z wystąpieniem z klubu UKS „GRYF” Świdnica;
3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – email: Dariusz.Jaworski@gryf.swidnica.pl
4. Pani/Pana dane osobowe:
a. podane w umowie członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS „GRYF” Świdnica, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS „GRYF” Świdnica,
a także po ustaniu członkostwa przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów,
e. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS „GRYF” Świdnica, dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

pobierz rodo.pdf rodo.pdf
Gryf Świdnica
Poznaj ofertę Gryfa
 • BAZA SZKOLENIOWA

  UKS Gryf Świdnica oferuje szeroką bazę szkoleniową dla juniorów, młodzików, żaków na terenie Świdnicy i okolic - boiska sportowe, sale sportowe, także w ramach zajęć szkolnych.

  WIĘCEJ
 • TURNIEJE

  UKS Gryf  Świdnica co roku organizuje turnieje piłkarskie Silesian Cup i Silesian Winter Cup oraz Gryf Cup dla młodych adeptpów piłkarskich. Uczestniczą w nich drużyny z całej Europy.

  WIĘCEJ
 • OBOZY I PÓŁKOLONIE

  UKS Gryf Świdnica organizuje obozy letnie i zimowe oraz półkolonie. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się. Aktualnie organizujemy obóz piłkarski w Ostrzeszowie.

  WIĘCEJ
 • DROGA KARIERY

  UKS Gryf Świdnica oferuje ciekawą ścieżkę kariery sportowej dla utalentowanych  i wytrwałych uczniów świdnickich szkół. Prowadzimy rekrutację do szkoły sportowej.

  WIĘCEJ